Κατάλογος Ακινήτων // Ξενοδοχεία

Φαλήρου 5 & Παρόδου Συγγρού 34, Αθήνα

Οικόπεδο επιφάνειας 763 τ.μ. επί της οδού Φαλήρου 5 στην Αθήνα, με έτος κτήσης το 2016. Σημειώνεται ότι επί του οικοπέδου ανεγείρεται 5αστερο ξενοδοχείο.

Θέση Ακινήτου