Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Ακινήτων ανά Κατηγορία και Αγοραία Αξία

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ σήμερα αποτελείται από 35 ακίνητα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 16 εμπορικά ακίνητα, 9 τουριστικά ακίνητα, 3 οικιστικά ακίνητα και 7 γήπεδα.

Κατηγορία Περιγραφή Πλήθος Αγοραία Αξία (€)
Εμπορικά Ακίνητα Καταστήματα / Κτίρια Καταστημάτων 11 16.837.600
Γραφεία / Κτίρια Γραφείων 2 1.667.000
Βιομηχανικα / Βιοτεχνικά Ακίνητα 3 11.662.000
Τουριστικά Ακίνητα Ξενοδοχεία 9 70.033.000
Οικιστικά Ακίνητα Διαμερίσματα / Κατοικίες 3 2.783.000
Γήπεδα Οικόπεδα 3 4.843.600
Αγροτεμάχια 4 403.800