Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Ακινήτων ανά Κατηγορία και Αγοραία Αξία

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ σήμερα αποτελείται από 29 ακίνητα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 14 εμπορικά ακίνητα, 7 τουριστικά ακίνητα, 2 οικιστικά ακίνητα και 6 γήπεδα.

Κατηγορία Περιγραφή Πλήθος Αγοραία Αξία (€)
Εμπορικά Ακίνητα Καταστήματα / Κτίρια Καταστημάτων 10 14.491.700
Γραφεία / Κτίρια Γραφείων 2 1.477.000
Βιομηχανικα / Βιοτεχνικά Ακίνητα 2 6.950.000
Τουριστικά Ακίνητα Ξενοδοχεία 7 44.780.000
Οικιστικά Ακίνητα Διαμερίσματα / Κατοικίες 2 2.413.000
Γήπεδα Οικόπεδα 2 1.182.000
Αγροτεμάχια 4 435.500