Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Ακινήτων ανά Κατηγορία και Αγοραία Αξία

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ σήμερα αποτελείται από 35 ακίνητα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 15 εμπορικά ακίνητα, 7 τουριστικά ακίνητα, 3 οικιστικά ακίνητα και 10 γήπεδα.

Κατηγορία Περιγραφή Πλήθος Αγοραία Αξία (€)
Εμπορικά Ακίνητα Καταστήματα / Κτίρια Καταστημάτων 10 16.014.800
Γραφεία / Κτίρια Γραφείων 2 1.678.000
Βιομηχανικα / Βιοτεχνικά Ακίνητα 3 11.715.000
Τουριστικά Ακίνητα Ξενοδοχεία 7 72.260.000
Οικιστικά Ακίνητα Διαμερίσματα / Κατοικίες 3 2.798.000
Γήπεδα Οικόπεδα 3 5.030.700
Αγροτεμάχια 7 1.145.800