Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Ακινήτων ανά Κατηγορία και Αγοραία Αξία

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ σήμερα αποτελείται από 33 ακίνητα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 14 εμπορικά ακίνητα, 7 τουριστικά ακίνητα, 2 οικιστικά ακίνητα και 10 γήπεδα.

Κατηγορία Περιγραφή Πλήθος Αγοραία Αξία (€)
Εμπορικά Ακίνητα Καταστήματα / Κτίρια Καταστημάτων 10 14.478.000
Γραφεία / Κτίρια Γραφείων 2 1.677.000
Βιομηχανικα / Βιοτεχνικά Ακίνητα 2 7.459.000
Τουριστικά Ακίνητα Ξενοδοχεία 7 52.880.000
Οικιστικά Ακίνητα Διαμερίσματα / Κατοικίες 2 2.397.000
Γήπεδα Οικόπεδα 3 4.823.500
Αγροτεμάχια 7 1.153.000