Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Ακινήτων ανά Κατηγορία και Αγοραία Αξία

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ σήμερα αποτελείται από 38 ακίνητα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 16 εμπορικά ακίνητα, 9 τουριστικά ακίνητα, 3 οικιστικά ακίνητα και 10 γήπεδα.

Κατηγορία Περιγραφή Πλήθος Αγοραία Αξία (€)
Εμπορικά Ακίνητα Καταστήματα / Κτίρια Καταστημάτων 10 17.034.800
Γραφεία / Κτίρια Γραφείων 2 1.678.000
Βιομηχανικα / Βιοτεχνικά Ακίνητα 3 11.791.000
Τουριστικά Ακίνητα Ξενοδοχεία 9 67.346.000
Οικιστικά Ακίνητα Διαμερίσματα / Κατοικίες 3 2.778.000
Γήπεδα Οικόπεδα 3 4.924.600
Αγροτεμάχια 7 1.150.800