Εταιρική Διακυβέρνηση //

Διευθυντικά Στελέχη

Διευθύντρια Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεων Μαριάνθη Στάμου

Η Μαριάνθη Στάμου γεννήθηκε το 1983. Σπούδασε Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών και διδακτορικό δίπλωμα Χωρικής Οικονομετρίας με εφαρμογή στις μαζικές επανεκτιμήσεις ακινήτων από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 2017 εργάζεται στην ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 διετέλεσε διδάσκουσα στην βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας βάσει του ΠΔ 407/80 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατά τα έτη 2015 και 2016 εργάστηκε περιοδικά ως αναλύτρια στα γραφεία της εταιρείας HERE Technologies, στην Αθήνα. Το έτος 2015 συμμετείχε ως εισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΠΕΓΑ και κατά το ίδιο έτος συμμετείχε ως συντονίστρια σε αντικείμενο έργου που αφορούσε στην εκτίμηση δεικτών για τις αγοραίες, μισθωτικές αξίες και αποδόσεις των κυριότερων κατηγοριών επαγγελματικών ακινήτων ελληνικής αγοράς στην Πειραιώς Real Estate Α.Ε. Το 2013 συμμετείχε ως ερευνήτρια σε μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας για τη διερεύνηση των προοπτικών αστικής ανάπλασης περιοχών της πόλης. Κατά την περίοδο 2008 -2009 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SHARE. Τέλος, στο πλαίσιο του διδακτορικού της κατά τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 συμμετείχε στην συνεπικουρία των προπτυχιακών μαθήματων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων, Οικονομετρίας, Οικονομικών Ακίνητης Περιουσίας και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής Αθανάσιος Νάκος

Ο Αθανάσιος Νάκος γεννήθηκε το 1974, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος οικονομικών του Πανεπιστήμιου του Λέστερ.

Από το 2015 έως σήμερα εργάζεται στην εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ. Την περίοδο 2012 - 2015 διετέλεσε φορολογικός ελεγκτής στην εταιρεία BDO AEOEΛ. Ενώ, τέλος, κατά την περίοδο 1999 - 2012 εργάστηκε ως λογιστής στην ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.

Υπεύθυνη Τεχνικών Έργων Βίκυ Δημακοπούλου

Η Βίκυ Δημακοπούλου γεννήθηκε το 1982. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση των Κατασκευών του ΕΜΠ και υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, με θέμα: «Απόκριση Γραμμικών Στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σε Σεισμικές Διεγέρσεις Εγγύς Πεδίου».

Από το 2014 έως σήμερα εργάζεται στην εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ως Πολιτικός Μηχανικός. Ενώ, από το 2008 έως σήμερα συμμετέχει ως μελετητής στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, με επικουρικό διδακτικό έργο, στα μαθήματα, «Αντισεισμική Τεχνολογία 1» και «Αντισεισμικές Κατασκευές», του 8ου και 7ου εξαμήνου αντίστοιχα, της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Υπεύθυνη Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Μαρίζα Φουντή

Η Μαρίζα Φουντή γεννήθηκε το 1980. Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο και ειδικότερα στο Τραπεζικό Δίκαιο, το Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο και Αμερικανικό Δίκαιο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004 και ασκεί δικηγορία με αντικείμενο το αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο.

Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων Γιώργος Ηρειώτης

Ο Γιώργος Ηρειώτης γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Υπεύθυνος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Νικόλαος Μαρνελάκης

Ο Νικόλαος Μαρνελάκης γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης στη Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αθηνών.