Κατάλογος Ακινήτων // Καταστήματα

Τατοΐου 165, Κηφισιά

Το ακίνητο βρίσκεται στην Κηφισιά, πρόκειται για σύγχρονο κτίριο καταστημάτων επιφάνειας 2.395 τ.μ με δυο υπόγεια συνολικής επιφάνειας 2.734 τ.μ. επί οικοπέδου 5.508 τ.μ. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία το έτος 2014 και είναι πλήρως εκμισθωμένο στην εταιρία COCO-MAT Α.Β.Ε.Ε.

Θέση Ακινήτου