29 ΑΚΙΝΗΤΑ
71.792.200 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
5.816.204 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3.570.000 € ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
8,7% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
33.919 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ81.628 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
29 ΑΚΙΝΗΤΑ
71.792.200 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
5.816.204 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3.570.000 € ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
8,7% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
33.919 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ81.628 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου, επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 36. Πρόκειται για αυτοτελές κτίριο 1.570 τ.μ. με υπόγειο, ισόγειο και πέντε ορόφους. Το ακίνητο είναι διαμορφωμένο και λειτουργεί ως ξενοδοχείο.

Πρόκειται για πολυώροφη οικοδομή που βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Πέλλης 6. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τετραώροφο κτίριο με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 975 τ.μ.

To ακίνητο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Άρεως 72. Το ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 316 τ.μ., αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα και διαθέτει υπόγειο. Μισθώτρια του ακινήτου είναι η εταιρεία Hotel Cluster A.E. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία το έτος 2018.

Τριώροφο κτίριο (πρώην ξενοδοχείο) επί της Λεωφόρου Πεντέλης 143, συνολικής επιφάνειας 739 τ.μ. ανεγερμένο επί οικοπέδου 3.275 τ.μ.